Adatkezelési tájékoztató www.allateledelnagyker.hu

(weboldalra)

 

Tájékoztatjuk, hogy a PetLogis Zrt., mint Adatkezelő a www.allateledelnagyker.hu domain név alatt elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó webáruház és szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az Adatkezelő adatai

PetLogis Hungary Zrt.

Székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 38.

Telephelye: 1106 Budapest, Örs Vezér tere 25.

Adószám: 26287481 2 43

E-mail cím: titkarsag@petlogis.hu

 

A www. allateledelnagyker.hu domain néven üzemelő webáruházhoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

 

A honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges. Rendszeres vásárlóknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás alkalmával megadniuk személyes adataikat, és regisztrációs profiljukkal vásárlásaikat is nyomon tudják követni.

 

A regisztrációs folyamat során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Társaság e-mail hírlevelére feliratkozni.

Az Állateledel webáruház szolgáltatásait csak 18 éven felüliek használhatják.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a Felhasználót.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Kapcsolat

Amennyiben az érintett felvenné a kapcsolatot a Társasággal, úgy azt a honlapján elhelyezett elérhetőségeken, illetve az allateledelnagyker.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található kapcsolatfelvételi lehetőségek igénybevételével teheti meg.

A Társaság minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb egy év elteltével töröl.

adatkezelés célja: a Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az általa üzemeltetett honlapon allateledelnagyker.hu „Kapcsolat” menüpontjában feltüntetett elérhetőségeken keresztül az érintett felvegye a Társasággal a kapcsolatot.

 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

 

kezelt adatok köre: tárgy, e-mail cím, csatolmány, dátum, üzenet szövege

 

adatkezelés időtartama: a személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, de legkésőbb egy év elteltével illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

kezelt adatokhoz való hozzáférés: a kezelt adatokhoz a Társaság jogosultsággal rendelkező munkavállalói és cégjegyzésre jogosult vezetője fér hozzá.

 

Regisztráció

 

A webáruházban történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

A regisztrációval az érintett saját felhasználói fiókot tud létrehozni, amiben nyomon követheti korábbi rendeléseit, kuponjait és változtathatja személyes adatait.

 

adatkezelés célja: webáruházában történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás

 

kezelt adatok köre: ügyfél neve, e-mail cím, jelszó, elsődleges cím, vásárlási előzmények

adatkezelés jogalapja: Az érintett, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

adattárolás határideje: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó:

 

Puizl Attila E.V. – informatikai szolgáltatások

 

Multimedienagentur Bokor - tárhelyszolgáltató

Székhely: D-91207 Lauf an der Pegnizt, Kunigunden str.35.

info@pws-server.net

 

MailChimp – ügyfélkezelő szoftver

A Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata a következő linken érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/, a címe pedig: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; további információ pedig itt érhető el: scott.culpepper@mailchimp.com, +1 (404) 806-5843.

 

Webáruház vásárlás

 

Az allateledelnagyker.hu honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges.

 

adatkezelés célja: online termékértékesítés, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége

 

kezelt adatok köre: családnév, keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím

opcionálisan megadható: cégnév, adószám, címkiegészítés, szállítási mód, fizetési mód

adatkezelés jogalapja: Online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az érintett, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

A vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján.

adattárolás határideje: A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Jelen adatkezelésekhez kapcsolódó adatfeldolgozók:

 

A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben a vásárlásokkal kapcsolatos adatok K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra.

A továbbított adatok köre: fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.

 

A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra.

A továbbított adatok köre: fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.

 

Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek felé kerül továbbításra:

 

  • a GLS Hungary a General Logistics Systems (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., info@gls-hungary.com)

 

 

Puizl Attila E.V. – informatikai szolgáltatások

 

Multimedienagentur Bokor - tárhelyszolgáltató

Székhely: D-91207 Lauf an der Pegnizt, Kunigunden str.35.

info@pws-server.net

 

MailChimp – ügyfélkezelő szoftver

A Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata a következő linken érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/, a címe pedig: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; további információ pedig itt érhető el: scott.culpepper@mailchimp.com, +1 (404) 806-5843.

 

Hírlevél

 

A Társaság elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

 

Hozzájáruló nyilatkozatot a regisztrációs és vásárlási folyamatok során lehet megadni.

 

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

adatkezelés célja: gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó e-mail (pl. hírleveleket és eDM-et) küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról

 

kezelt adatok köre: családnév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A. §-a, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján

adattárolás határideje: az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig történik. A hozzájárulás a titkarsag@petlogis.hu email címre küldött emailben bármikor vissza lehet vonni.

adattárolás módja: elektronikusan

 

Az adatokhoz az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkatársai, illetve ezen tájékoztató kivonatban megnevezett Adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

 

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás csak abban az esetben történik, ha előtte az érintetett tájékoztattuk az esetleges címzettről és ezt követően az érintett ehhez előzetesen hozzájárul, vagy azt egyébként jogszabály írja elő. Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

 

Jelen adatkezelésekhez kapcsolódó adatfeldolgozók:

 

Puizl Attila E.V. – informatikai szolgáltatások

 

Multimedienagentur Bokor - tárhelyszolgáltató

Székhely: D-91207 Lauf an der Pegnizt, Kunigunden str.35.

info@pws-server.net

MailChimp – ügyfélkezelő szoftver

A Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata a következő linken érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/, a címe pedig: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; további információ pedig itt érhető el: scott.culpepper@mailchimp.com, +1 (404) 806-5843.

 

A Felhasználó jogai

 

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az  titkarsag@petlogis.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1097 Budapest, Illatos út 38 Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az titkarsag@petlogis.hu e-mail címen vagy a1097 Budapest, Illatos út 38. postai címen. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

A Felhasználó az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a PetLogis Hungary Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

•          személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

•          az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

•          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

•          a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

•          a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

•          a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

    Az érintett kérésére a PetLogis Hungary Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

•          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

•          az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

•          az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

•          az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A PetLogis Hungary Zrt. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

•          ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

•          ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

•          valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

 Jogorvoslati lehetőségek

 

A Hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az adtavédelmi Hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az uniós rendeletet. A Hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Amennyiben az érintett szerint a Társaság vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a Hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az általa benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

A közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük Hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.

Kártérítési jog

Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az a rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Ha több Adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Ha valamely Adatkezelő vagy adatfeldolgozó teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a károkozásért viselt felelősségük mértékének.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni.

A NAIH elérhetősége:

Név:                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím:        1530 Budapest, Pf. 5.

Honlap:           http://www.naih.hu

Telefon:          06-1/391-1400

Telefax:           06-1/391-1410

E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

* az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR)